Danske Bank ser etter feil i 27.000 norske inkassosaker

IT-trøbbel kan har gjort at Danske Bank kan ha ført inkassosakene feil. Finanstilsynet er varslet om saken.

Publisert: Publisert:

IT-feilen ble først kommunisert i fjor høst. Den gang var det snakk om mulige saker i Danmark.

Nå har storbanken undersøkt, og det viser seg at feilen også kan være til stede hos norske kunder, ifølge en pressemelding fra Danske Bank.

Danske Banks pressesjef Øystein Schmidt bekrefter til E24 at de 27.000 inkassosakene som nå skal gjennomgås er norske.

– Vårt fokus nå er å bistå kundene våre gjennom å ordne opp i denne komplekse saken så grundig og raskt som mulig, sier han i en uttalelse.

– Vi vil fortsette vårt arbeid knyttet til dette slik at vi kan få all informasjon på bordet i alle markeder, og vi beklager at vi på nåværende tidspunkt ikke kan tilby ytterligere informasjon, fortsetter han.

Skal undersøke mer

Det norske Finanstilsynet har blitt varslet om saken, ifølge banken.

Banken har sett på inkassosystemene sine i flere land. I Finland og Sverige avsluttet banken sine foreløpige undersøkelser i fjor, mens undersøkelsene i Norge ble avsluttet i januar i år, ifølge en pressemelding.

Etter dette kom Danske Bank frem til at de skulle gjøre en utvidet undersøkelse i Norge for å «kartlegge de potensielle konsekvensene samt potensielle følgefeil, og behovet for en mulig innsats overfor de berørte inkassokundene».

– Har tatt inn mer enn hva kunder faktisk skyldte

E24 har sendt flere spørsmål til Danske Bank og pressekontakt Schmidt:

– Hva går feilene ut på?

– Slik man ser at feilen har gitt seg utslag i Danmark, så har den i noen få tilfeller ført til at det har blitt innkrevd gjeld som var foreldet, eller at man har tatt inn mer enn hva kunder faktisk skyldte.

– Hvilke summer har dere kommet frem til foreløpig?

– På nåværende tidspunkt har vi ikke endelige tall rundt dette. Kommunikasjonen vi nå på eget initiativ har igangsatt med finanstilsynet dreier seg foreløpig kun om det faktum at vi har funnet elementer som tyder på at feil kan ha skjedd i Norge knyttet til dette. Vi har allerede igangsatt et større arbeid for å komme til bunns i denne saken, og vil gjennom det få oversikt vedrørende omfang og summer.

– Hva har Finanstilsynet sagt om saken?

– Vi har en god dialog rundt denne saken med tilsynet, men vi ønsker ikke å gå inn på innholdet i denne.

Går tilbake til 2004

E24 har tidligere skrevet at en rekke Danske Bank-kunder kan ha betalt for høye renter på purregebyr. Den gang opplyste banken at kundene ville bli kompensert.

Globalt har banken identifisert en rekke eldre saker som har resultert i tap for kundene. Per midten av februar hadde banken løst seks av disse tilfellene.

I 2004 ble det implementert et nytt IT-system for håndtering av gjeldssaker hos Danske Bank sentralt. Feil i dette systemet har i ettertid ført til at det ifølge banken i noen få tilfeller har blitt innkrevd gjeld som var foreldet, eller at man har tatt inn mer enn hva kundene faktisk skyldte.

Publisert: