Liten tillit til Windows NT

Operativsystemet Windows NT blir regnet som så utrygt at forsikringsselskaper hever premien.