Thriller om Nordfjordbru

Klokka ti starta møtet i fylkestinget i Sogn og Fjordane som skal munne ut i ei fråsegn om kvar framtidas E39 skal gå gjennom Nordfjord.