— Det er tre skikkelig store saker i Agder. Den største saken er på 260 millioner kroner, sier Karl Olav Valen, direktør ved kontrollavdelingen i Skatt sør til fvn.no.

Skatt sør foretar årlig en omfattende kontroll av næringslivet for å sjekke om opplysningene som blir gitt er riktige. Over 18.000 næringsdrivende ble kontrollert i 2011, enten gjennom bokettersyn, kontroll av selvangivelser eller kontroll av nærings- og merverdiavgiftsoppgaver.

Karl Olav Valen, direktør ved kontrollavdelingen i Skatt sør, hadde et travelt år i fjor. Avdelingen avslørte at store selskaper holder store summer unna norsk beskatning.
fvn.no

Stadig større beløpBokettersynene avdekket til sammen 1,3 milliarder kroner i uoppgitte inntekter og 360 millioner kroner i unndratt moms på Sørlandet.

I Vest-Agder avdekket etaten 304 millioner kroner i inntektsunndragelse. I Aust-Agder avdekket de hele 316 millioner kroner.

— Vi avdekker stadig større beløp hos dem vi kontrollerer. Det betyr mer penger til velferdsstaten, sier Karl Olav Valen.

Skatt sør ønsker å finne dem som unndrar mest fra fellesskapet, og de siste årene har de særlig satset på å kontrollere store selskap og internasjonale transaksjoner.

— Det har gitt resultater, sier Valen.

Internasjonale selskap

De ti største kontrollsakene i 2011 avdekket inntektsunndragelser på til sammen 730 millioner kroner fra slike selskaper. Fem av dem tilhører Telemark, mens de øvrige ligger i Vest-Agder (3), Aust-Agder (1) og Buskerud (1).

— Vår satsning på store selskap skyldes blant annet at det har blitt mer vanlig med skatteplanlegging i næringslivet, det vil si at selskaper flytter overskuddet til de landene man må betale minst skatt og avgift. Dette utfordrer ofte regelverket, sier Valen.

Mange av de store selskapene som er kontrollert driver innen shipping og industri.

Ikke svindel

Valen presiserer at det sjelden handler om ren svindel. Snarere handler det om tolkning av regelverket.

- Dette er store og seriøse selskaper. Ofte har de et datter- eller søsterselskap i utlandet og overfører inntekter til det landet der det er lavest skatter og avgifter, sier Valen.

Han sier at de store selskapene sjelden deler deres vurdering av reglene, og utelukker ikke at den største saken havner i rettsapparatet