— Vi tar selvfølgelig dette veldig alvorlig, og vil politianmelde saken, sier fungerende rektor, Knut Krogstad, til Aftenposten.no.

Skolen jobber nå intenst med å kartlegge omfanget av hackingen.

- Mange er hacket

Fredag morgen opplyste fungerende rektor at hackingen da foreløpig bare skulle være konsentrert omkring én konkret klasse og at det da så langt bare var oppdaget at Facebook-kontoene til tre eller fire elever var blitt hacket.Da Aftenposten.no var i kontakt med en rammet elev litt lenger ut på formiddagen, hevdet vedkommende at han visste om minst 25 andre elever som skulle være hacket.

Det er via falske statusoppdateringer på de hackede kontoene, det som kan oppfattes som trusler er fremsatt.

— Det var ganske ekkelt - noen ble redde

— Det startet i går, torsdag. Flere av oss i klassen opplevde at det ble skrevet meldinger i vårt eget navn på Facebook – og det skjedde med flere kontoer samtidig forteller 16-åringen som er en av de rammede elevene.

— Meldingene ble signert med ”G+”

— Det var ganske ekkelt. Spesielt da det ble nevnt ”krutt…” og at ”krutt skulle smelle om 10 minutter…”, forteller han.

Flere elever ble da svært urolige og ville gå hjem.

— Da det ikke skjedde noe, roet det seg litt ned igjen.

— Men det er noen som fortsatt er litt urolige i dag også, forteller han.

"Tvetydig" innhold

Fungerende rektor bekrefter at meldingene var svært lite hyggelige.

— Meldingene var ganske ”giftige”, forteller Krogstad, uten å gå inn på den konkrete ordlyden.

Han legger til at budskapet i meldingene kan oppfattes som noe ”tvetydig”.

En etterforsker fra politiet i Drøbak var på skolen torsdag og snakket med skoleledelsen om videre fremgangsmåte og mulig bevissikring i saken.

Stenger ikke skolen

— Politiet sier til oss at de ikke vurderer innholdet i meldingene som så konkrete trusler, at de mener det er riktig å iverksette andre tiltak ved skolen enn å samle informasjon om hva som har skjedd og omfanget av det, sier fungerende rektor.

Elevene forteller at det senere på dagen ble lagt ut en link til en konkret video på YouTube, fra hackeren.

— Der lå det flere videoer med ganske ekkelt innhold og rare, men litt skremmende navn, skrevet opp-ned, forteller den rammede Frogn-eleven aftenposten.no har vært i kontakt med.

- Trygt å komme på skolen

Fungerende rektor Krogstad forteller at skolen fredag fikk noen henvendelser fra bekymrede foreldre, om hvorvidt det er trygt å sende ungdommene på skolen

— Men det mener vi det er, sier Krogstad.

Han understreker imidlertid at de ser an situasjonen fortløpende og fortsatt er i fasen for innsamling av informasjon og omfang.

Facebook – et voksende problem

Det offentlig drevne nettstedet for nettsikkerhet SlettMeg.no har fått en voksende mengde henvendelser om Facebook den siste tiden.

— Det dreier seg i all hovedsak om folk som ønsker å slette profilen sin, eller folk som har blitt hacket og mistet kontrollen over egen profil, sier Christian Meyer i SlettMeg.no.

Driften av nettstedet ble nylig overdratt fra Datatilsynet – til Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS), som er en del av regjeringens satsing på informasjonssikkerhet.

— Vi har satt opp detaljerte brukerveiledninger for hvordan folk må gå frem hvis de får slike problemer, og anbefaler folk som har vært uheldige om å bruke disse, sier Meyer.

Han legger til at det ikke nødvendigvis er Facebook-kontoen som hackes i utgangspunktet.

— Problemet er at folk dessverre er uforsiktige nok til å bruke det samme passordet på flere ulike nettjenester, når en av disse blir hacket og passordene solgt eller lagt ut fritt tilgjengelig på nettet – blir det alt for lett for andre å misbruke flere tjenester i andres navn.

— Den største utfordringen, slik vi ser det, er no muligheten til å ta over kontoen i åpne trådløse nettverk, sier Meyer.

— Om man sitter eksempelvis på skolen, logger inn på Facebook og ikke har vært inne på kontoinnstillingene og valgt ”sikker nettsurfing”, er det dessverre alt for lett å fiske tak i brukernavn og passord og overta kontoen. ( Se forklaring til høyre )

Kollektiv anmeldelse

I den første fasen av saken vil skolen, og de rammede elevene man så langt vet om, anmelde saken kollektivt.

— I neste fase vil vi nå gå ut til alle skolens elever og be alle som eventuelt er rammet også anmelde dette som privatpersoner, hver for seg.

Håper på å kunne finne hackeren

Krogstad har tilbudt politiet å få ta med seg en eller flere av skolens PC-er for videre undersøkelser. Han håper det kan være mulig å finne ut fra hvilken IP-adresse og hvilken PC hackingen er blitt foretatt fra.

Man kan da også kanskje kunne komme frem til hvem som står bak de ufine meldingene og halvdulgte truslene.

— Hvis vi finner den som har gjort dette, vil jo vedkommende kunne ligge tynt an, men det er jo slettes ikke sikkert det er teknisk og praktisk mulig, sier Krogstad.

Han minner om at hvis den aktuelle hackingen er foretatt og meldingene sendt ut fra en felles-PC på skolen eller eksempelvis kommunens bibliotek, blir det mye vanskeligere å finne opphavsmannen.

En politisak som kan straffes

— Dette vil jo uansett bli en politisak som er rammet av straffeloven, slik hacking er jo strengt ulovlig, presiserer fungerende rektor.

Politiet i Follo bekrefter at de har vært i kontakt med skolen om saken, og at en anmeldelse er varslet, men at den fredag formiddag foreløpig ikke var innkommet. Mer vil de foreløpig ikke si om saken.