YS, LO og Virke enige om lønnsoppgjøret

Virke er kommet til enighet med YS og LO i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer. Rammen er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent.

Ifølge Virke er det ikke gitt tillegg ut over garantilønnsreguleringer på de store overenskomstene innenfor handel- og funksjonærsjiktet.. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

NTB

For Handel og Kontor er resultatet av lønnsgarantiordningen og forhandlingene at alle satsene heves med 2,75 kroner per time. Det utgjør en lønnsøkning på 5.362 kroner per år.

Forbundet opplyser at statsreguleringen innebærer at rammen for frontfaget er innfridd og at det derfor ikke er rom for sentrale tillegg utover dette.

– Nå er det viktig at våre tillitsvalgte krever lokale forhandlinger for å ta ut sin del av verdiene de har vært med på å skape ute i bedriftene. Det lokale rommet er anslått til 1,4 prosent, så det er mer å hente, sier forbundsleder Trine Lise Sundnes i Handel og Kontor.

Ifølge Virke er det ikke gitt tillegg utover garantilønnsreguleringer på de store overenskomstene innen handel- og funksjonæryrket. På de øvrige områdene er det gitt enten 50 øre eller 2 kroner per time. For studentsamskipnadene er det ikke gitt kronetillegg, men avsatt en pott til lokale forhandlinger.

– Resultatet av det sentrale oppgjøret betyr at de fleste av våre medlemmer får økt kjøpekraft. Vi har dermed nådd målet med oppgjøret, sier forhandlingsleder Vegard Einan i YS.

– Resultatet har en ramme tilsvarende mellomoppgjøret i LO-NHO-området og har en god lav- og likelønnsprofil. I tråd med vedtaket i LOs representantskap om hovedmålene for mellomoppgjøret, vil de brede gruppene være sikret kjøpekraft, sier forhandlingsleder Tor-Arne Solbakken i LO.

(©NTB)