• Ifølge Virke er det ikke gitt tillegg ut over garantilønnsreguleringer på de store overenskomstene innenfor handel- og funksjonærsjiktet.. Illustrasjonsfoto: Berit Roald / NTB scanpix

YS, LO og Virke enige om lønnsoppgjøret

Virke er kommet til enighet med YS og LO i mellomoppgjøret for handel, service og tjenesteytende næringer. Rammen er i tråd med NHO-oppgjøret på 2,4 prosent.