• RØK: Da kjettingene som holdt oppdrettsanlegget på plass i Fensfjorden røk, endte det med at 40.000-50.000 laks rømte. Kjettingene var sertifisert for å tåle 70 tonn, men holdt bare litt over 20 da Tore Birkeland i rådgivningsselskapet Sematek testet den etter stormen. FOTO: ODD NERBØ

- Skulle tålt mer enn «Nina»

Denne kjettingen brukes til å fortøye oppdrettsanlegg og røk i helgen. Tester viser at den bare tåler en tredjedel av det den er sertifisert for.