• SER ETTER FORDELER: - Det viktigste for oss er at medieklyngen må føle at det er riktig at vi kommer inn, og at vi må føle at det er riktig. Det må være en effekt av å være her, ellers kunne vi vært lokalisert hvor som helst, sier adm.dir. Bjarte J. Hordnes fra publiseringshuset Bodoni. Her i snakk med regiondirektør Jorunn Nerheim og salgs- og markedsdirektør Anders Solaas (til h.) i Entra. FOTO: Vegar Valde

- Media City er som boligmarkedet

Entra inviterte leietakere til salgsmøte etter massiv interesse. Signalbygget Media City Bergen tiltrekker alt fra gründere til et 100 år gammelt trykkeri.