Nå blir det lov å studere mens man går på dagpenger

Fra april til september skal alle som tar studiepoeng og ikke får støtte fra Lånekassen, kunne motta dagpenger.

Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) gjør det mulig for permitterte og arbeidsledige å videreutdanne seg de neste fire månedene.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Koronakrisen har gitt Norge skyhøy arbeidsledighet. De mange hundre tusen som er blitt permittert eller sagt opp, kan imidlertid ikke bruke tiden til å videreutdanne seg uten å miste retten til dagpenger.

Med noen få unntak stenger Navs regelverk for at man kan motta støtte dersom man oppgir at man er under utdanning.

Det blir det en midlertidig endring på nå.

Fra 20. april til 1. september åpner regjeringen for at man kan kombinere dagpenger med opplæring.

Ordningen gjelder alle typer kurs og opplæring og skal dekke alle permitterte og arbeidsledige dagpengemottagere med unntak av dem som får støtte fra Lånekassen.

Mulig å kombinere

Ordningen vil også gjøre det mulig for folk som fra før kombinerer jobb og utdanning, å fortsette opplæringen selv om de har mistet jobben eller er blitt permittert. De vil likevel kunne få utbetalt dagpenger.

Aftenposten/E24 har tidligere skrevet om at deltidsstudenter som blir permittert fra jobben, ikke har rett på hverken dagpenger eller støtte fra Lånekassen.

«Mange av dem som nå ufrivillig står utenfor arbeidslivet, ønsker å bruke tiden på å sørge for at de har relevant og tidsriktig kunnskap når de etter hvert skal tilbake til den gamle jobben sin. Samtidig er mange avhengige av dagpengeutbetalingene for å få hverdagen til å gå opp. Denne løsningen vil være bra både for den enkelte arbeidstager, for arbeidsgivere og for samfunnet i stort», skriver arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) i en e-post til Aftenposten/E24.

Vil ikke låse arbeidstagere i lange studieløp

At dagpengemottagere skal kunne ta kurs som gir studiepoeng, har vært et sentralt krav fra dem som organiserer landets høyest utdannede, Akademikerne og Nito.

Regjeringen har tidligere varslet at de vil åpne for kompetansetiltak, men har vært i tvil om man skulle gi dagpengemottagere rett til å ta utdannelse som gir studiepoeng.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim (H) har sagt til Aftenposten at utfordringen er å finne løsninger som ikke «låser arbeidstageren i et langt studieløp som vedkommende enten må bryte, eller som hindrer at den permitterte kan gå tilbake i jobb».

Onsdag sier Asheim at hans mål fortsatt er å få folk raskt tilbake i arbeid når krisen er over.

«I mellomtiden må vi sørge for at vi ruster folk bedre for arbeidslivet som venter. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi har landet på en justering i regelverket som gjør det mulig å kombinere faglig påfyll med dagpenger», skriver Asheim i en e-post.

Akademikernes leder, Kari Sollien, håper regjeringen vil revurdere å forlenge ordningen.

Opphører 1. september

Der vil fortsatt være krav om at den som tar utdanning og mottar dagpenger, også er aktiv jobbsøker. Dersom man får tilbud om jobb, må man være tilgjengelig, opplyser departementet.

«Dersom opplæringen ikke er ferdig før man starter i ny jobb, blir det opp til den enkelte arbeidstageren å enten kutte utdanningen eller fullføre i kombinasjon med å være i jobb», skriver Røe Isaksen.

Har man startet på et lengre utdanningsløp og fortsatt ikke fått jobb når ordningen opphører 1. september, må man regne med å måtte søke om å kombinere dagpenger og utdanning slik dagens unntaksregler tilsier.

– Forventer forlengelse

– Vi er veldig glad for at dette kommer nå, men vi er litt bekymret for at det er satt en så knapp frist. Dette var et behov før krisen, og det er ingenting som tyder på at behovet er borte i september, sier Kari Sollien, leder i Akademikerne som organiserer 220.000 leger, økonomer, jurister og andre høyt utdannede.

Hun forventer at regjeringen vil revurdere tidsfristen i god tid før 1. september.

– Vi skjønner at det må settes grenser, men det er å stille veldig store krav til sektoren at de både skal kunne utvikle gode tilbud og gjennomføre opplæring innen september, sier Sollien.

NITO-president Trond Markussen forventer at de som har påbegynt studier, får fortsette hvis de ikke finner jobb.

– Møter ikke omstillingsbehovet

Også Trond Markussen, president i Nito som har 92.000 ingeniører og teknologer som medlemmer, skulle ønske den varte lenger.

– Dersom krisen fortsatt ikke er over i september, håper jeg regjeringen vil la de som er arbeidsledige, og som har påbegynt studier, få fortsette, sier Markussen.

Hans-Erik Skjæggerud, nestleder i YS, mener ordningen ikke leverer på omstillingsbehovet i norsk arbeidsliv.

– Behovet var allerede stort, men er nå prekært. Mange av de ledige vil ikke komme tilbake i arbeid, og da kan de ikke bli kastet ut av utdanning de starter på nå, når de ordinære reglene gjeninntrer, sier Skjæggerud.

NSO: – Forskjellsbehandling

Leder Marte Øien i Norsk studentorganisasjon er positiv til at regjeringen åpner for å kombinere jobbsøking med utdanning. Men hun mener likevel at norske arbeidstagere i permisjon forskjellsbehandles.

– Arbeidstagere som nå er permittert fra jobb, får dagpenger mens de er i utdanning. Studenter som også er arbeidstagere, og som nå blir permittert, får i hovedsak sin støtteordning som lån, sier Øien.

Publisert: