Milliardsmell for Kjell Inge Røkkes Aker BP: Kutter utbyttet med 67 prosent

En av de største aktørene på norsk sokkel har allerede varslet at de trekker i bremsen på investeringsfronten for å møte corona-krisen. Nå varsler selskapet som har vært en «utbyttemaskin» at dette også kuttes kraftig.

Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over tre år gammel

Oljeselskapet Aker BP, som ble etablert da oljegiganten BP og Kjell Inge Røkkes Det norske oljeselskap slo seg sammen på norsk sokkel, slapp onsdag resultatene for første kvartal.

«Aker BP etablerte tidlig et dedikert team for å håndtere selskapets operasjonelle respons til coronapandemien», skriver selskapet i rapporten og lister opp de mange tiltakene som ble tatt for å møte krisen. Selv om selskapet takket være dette «har opprettholdt produksjonen på full kapasitet» så rammes finansene hardt nå.

Dette er en høyst dramatisk situasjon. En situasjon som kan ødelegge selskaper, men også en situasjon som vil belønne robuste selskaper. Aker BP er et slikt selskap, sa konsernsjef Aker BP da han innledet kvartalspresentasjonen onsdag.

Selskapet er som resten av oljenæringen hardt rammet av det kraftige prisfallet som har skjedd i oljemarkedet etter utbruddet av coronaviruset og det medfølgende fallet i oljeforbruk.

Selskapet hadde også varslet store nedskrivninger takket være oljeprisfallet. Dette tapet på 654 millioner dollar i kvartalet bidro til å sende resultat før skatt fra 249 til −414 millioner dollar.

Samtidig fikk Aker BP et positivt bidrag fra sikringskontrakter på salg av olje. Når oljeprisen falt dramatisk økte verdien av å sitte på disse kontraktene. Dermed kunne Aker BP innkassere en gevinst på 83 millioner dollar i kvartalet, noe som bidro til å dempe nedturen.

Les også

Aker BP tror norske oljekutt gir et fall på maksimalt fem prosent

Kutter utbyttet like mye som Equinor

Selskapet har også varslet aksjonærene og markedet om at investeringene kuttes kraftig, både i år, 2021 og 2022. For 2020 er investeringene redusert med 20 prosent.

På letefronten varslet man først at minst 2 av årets planlagte 10 letebrønner skulle utsettes. I kvartalsrapporten kommer det frem at totalt 4 brønner er utsatt og at letebudsjettet samlet sett kuttes fra 500 til 350 millioner dollar.

Det er to letebrønner i Barentshavet som blir utsatt – Stangnestind som Aker BP er operatør for og Shenzhou som Equinor er operatør for. I Nordsjøen utsettes Garantiana W-brønnen der Equinor er operatør og avgrensningen av Liatårnet-funnet fra i fjor som Aker BP er operatør for.

Liatårnet er funnet som ble gjort i det såkalte Noaka-området i fjor.

I tillegg til investeringskutt skal også utbytte nå kuttes.

Da selskapet arrangerte sin årlige kapitalmarkedsdag i februar ble utbyttet oppjustert til 212,5 millioner dollar per kvartal – en økning fra 750 til 850 millioner dollar på årsbasis.

På generalforsamlingen 16. april fikk selskapets styre fullmakt til å fastsette utbyttet. Nå har de besluttet å redusere det kvartalsmessige utbytte fra mai til 70,8 millioner dollar.

Det tilsvarer 283,2 millioner dollar per år og er en reduksjon på 67 prosent – nøyaktig det samme som Equinor har varslet at de skal kutte sitt utbytte med, men betydelig mer enn Lundins utbyttekutt på 44 prosent.

Regner man det samlede utbytte som betales ut i dollar, med et høyt nivå i første kvartal og et redusert nivå de siste tre kvartalene, så blir utbyttet i år 50 prosent lavere enn planlagt.

Fra analytikerhold fikk ledelsen spørsmål om utbytteaksjer er et aktuelt virkemiddel, fremfor å betale ut utbytte i kontanter:

– Hovedstrategien er å holde seg til kontantutbytter, svarte Hersvik.

Resultatrapport for første kvartal Aker BP

Dette er første gang i Aker BPs historie at utbyttet kuttes. Selskapet har år for år trappet utbyttenivået opp etter hvert som selskapet har ekspandert, kjøpt opp andre selskaper og økt kontantstrømmen i selskapet.

Med åpningen av det gigantiske og svært lønnsomme Johan Sverdrup-feltet i oktober i fjor skulle alt ligge til rette for nok en utbytteøkning for medeier Aker BP, men den gleden for aksjonærene ble altså kortvarig.

Åpningen av Johan Sverdrup-feltet bidro for øvrig til at produksjonen til Aker BP i første kvartal økte til et nytt rekordnivå for selskapet: 208.100 fat per dag, opp fra 191.100 i fjerde kvartal og opp fra 158.700 fat i første kvartal i fjor.

Aker BP venter nedskrivninger på mellom 5,3 og 7,5 milliarder
Konsernsjef Karl Johnny Hersvik og finansdirektør David Torvik Tønne (t.h.) i Aker BP. Arkivbilde.

«Manglet» 1,2 milliarder for å dekke utgiftene

Aker BP har hatt en offensiv strategi over flere år med store investeringer på norsk sokkel, omfattende leteprogram og stadig økende utbytter. Dette har gitt kraftig vekst, men også gjort selskapet avhengig av en høy oljepris for å dekke løpende utgifter.

Selskapet har tatt grep som i år vil senke produksjonskostnadene enda mer enn tidligere planlagt i år – fra en opprinnelig prognose på 10 dollar til 7–8 dollar per fat.

Det er likevel sånn at Aker BP ikke hadde nok inntekter i første kvartal til å dekke alle utgiftene sine. Etter at utgifter, investeringer, skatt og utbytte var betalt manglet selskapet 121 millioner dollar – tilsvarende 1,24 milliarder kroner.

For å dekke dette likviditetsbehovet trakk Aker BP på kreditten i kvartalet og fikk inn 337 millioner dollar i kassen. Selskapet startet kvartalet med 107 millioner dollar på konto og endte dermed til slutt med 323 millioner dollar.

Selv om Aker BP var avhengig av lån for å dekke alle utgiftene i kvartalet, har selskapet en stor buffer å trekke på. Selskapet hadde ved utgangen av mars 3,7 milliarder dollar i ubrukt kreditt og samlet sett 4,0 milliarder dollar i tilgjengelig likviditet.

– Vi har ingen utfordringer med likviditeten, sa finansdirektør David Torvik Tønne til analytikerne da han snakket om kontantstrømmen under presentasjonen.

Aker BP har allerede varslet at alle ikke-sanksjonerte prosjekter er utsatt. Det betyr at det bare er de vedtatte prosjektene og utbyggingene som får gå videre.

Selskapets egne prognoser viser at man uten de ikke-sanksjonerte prosjektene vil få et fall i produksjonen allerede fra 2022 og særlig fra 2024 og utover.

Denne prognosen fra kapitalmarkedsdagen viser hvor mye Aker BP regner med å produsere i år (rosa stolpe) og fremover. Alle ikke-sanksjonerte prosjekter er satt på vent som følge av denne krisen. Uten disse vil selskapets produksjon falle i årene fremover
Publisert: