Norges Bank rører ikke den historisk lave nullrenten

Det kom ingen renteoverraskelse fra sentralbanken. Men nå ser Norges Bank litt lysere på norsk økonomi.

Sentralbanksjef Øystein Olsen kuttet i mai renten til ny historisk bunn på null prosent.
Publisert: Publisert:
iconDenne artikkelen er over to år gammel

Norges Bank holder renten uendret på rekordlave null prosent, i tråd med økonomenes forventninger.

Sentralbanken satt renten ned til null for første gang i historien i mai, og har dermed kuttet med totalt 1,5 prosentpoeng siden starten av coronakrisen i mars.

I mai ble det også signalisert at renten mest sannsynlig holdes på dagens nivå i lang tid fremover, og at det ikke ligger an til flere rentekutt. Dette budskapet gjentas av Olsen denne gang.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå en god stund fremover, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en kommentar.

Kronen styrket seg noe i etterkant av rentebeskjeden. En euro koster etter nyheten 10,64 kroner, mot 10,74 kroner før rentebeslutningen.

Norges Bank gir nytt rentesignal: Kan sette opp renten i slutten av 2022

Høyere aktivitet i økonomien enn ventet

Norges Banks prognose for renten fremover (rentebanen) viste i mai ingen endringer ut hele perioden til slutten av 2023. Også her gjør sentralbanken nå endringer.

Prognosen indikerer nå to til tre renteøkninger fra utgangen av 2022 til utgangen av 2023.

Samtidig gjentar Norges Banks komité for pengepolitikk og finansiell stabilitet at den ikke ser for seg at styringsrenten blir satt ytterligere ned.

Sentralbanken legger i sine vurderinger vekt på at aktiviteten i norsk økonomi har tatt seg opp raskere enn det som ble lagt til grunn ved rentemøtet i mai. Dette har bidratt blant annet til at arbeidsledigheten har falt mer enn sentralbanken ventet, og at oljeprisen har økt.

«Aktiviteten er likevel betydelig lavere enn ved inngangen til året, og det er stor usikkerhet om den videre gjeninnhentingen i økonomien», skriver Norges Bank.

Kronen styrker seg etter rentebeslutningen

Tror ledigheten faller videre

Det pekes på at mye knyttet til utviklingen i økonomien vil avhenge av hvordan smittespredningen blir fremover.

Rentekomiteen opplyser at en renteendring kan komme tidligere eller senere enn det som nå indikeres på bakgrunn av hvordan situasjonen utvikler seg.

«Øker produksjonen og sysselsettingen raskere enn anslått, eller er det tegn til at finansielle ubalanser bygger seg opp, vil renteoppgangen kunne komme tidligere enn indikert», skriver sentralbanken i sine vurderinger, der det også understrekes at en renten kan bli liggende lengre enn ventet om tilbakeslaget blir mer langvarig enn anslått.

Samtidig tror Norges Bank at arbeidsledigheten vil falle videre, men at det vil komme til å ta tid før aktiviteten i økonomien er like høy som i forkant av at krisen skylte inn over landet i mars.

Norges Bank snur om boligmarkedet: – Boligprisveksten har vært langt sterkere enn ventet

Krisegrep

I tillegg til rentekutt har Norges Bank tilbudt milliarder i ekstralån til bankene, både i kroner og dollar. Etter råd fra Norges Bank har Finansdepartementet også senket den motsykliske kapitalbufferen til bankene, for å motvirke at bankene strammer inn på sine utlån.

Bankene har fulgt opp med kutt i boliglånsrentene, men ikke like mye som sentralbanken. Over tid legger Norges Bank til grunn at bankene kutter boliglånsrentene like mye som sentralbanken.

Utsikter til lave renter i lang tid har bidratt til å holde boligmarkedet oppe gjennom krisen. I mai overrasket boligprisene med en oppgang på 1,9 prosent, som er den sterkeste mai-oppgangen noensinne, ifølge Eiendom Norge.

Les også: (+) Forbrukere får fortsatt ikke den boligrenten som Norges Bank anslårLes også: Renterådet mener norsk økonomi er flere år unna en normalsituasjon: – Vi er fortsatt i en unntakstilstand
Publisert: