Tillitsvalgte fortviler over «ekstrem situasjon» i hotellbransjen

Nordic Choice-tillitsvalgt Merethe Sutton opplever at politikerne viser liten interesse for situasjonen til «helt vanlige arbeidsfolk». Hun håper både permitteringsordningen og forhøyet dagpengesats for inntekt under 300.000 kan forlenges.

Konserntillitsvalgt Merethe Sutton i Nordic Choice mener permitteringsordningen bør forlenges, men ønsker mer fleksibilitet rundt den.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

Forrige onsdag sendte toppsjefene i landets største hotellkjeder et brev til Stortinget hvor de ba innstendig om at permitteringsordningen blir forlenget til 52 uker.

Om ikke det skjer vil det komme hundrevis av oppsigelser i reiselivsnæringen, advarte toppene.

E24 har snakket med tillitsvalgte ved flere av hotellkjedene, som stiller seg bak hotellsjefenes bønn.

For de ansatte står det mellom å bli oppsagt eller beholde jobben, sier konserntillitsvalgt Merethe Sutton i Nordic Choice Hotels til E24.

– Bransjen vår er i en ekstrem situasjon. Vi er for en utvidelse til 52 uker. Men det må gå hånd i hånd med at folk får pengene sine.

Samtidig sier Sutton at situasjonen er kompleks. På en side er det åpenbart at en utvidelse av permitteringsordningen vil løse noen problemer. Uten en slik forlengelse må hotellene begynne å forberede oppsigelser nå.

På den andre siden har bransjen en stor andel ufaglærte med lav lønn som har tøffe måneder i vente på dagpenger fra Nav.

Les også

Norges største hotellkjeder varsler oppsigelser i sommer uten utvidelse av permitteringsordningen

Overrasket over manglende interesse

Sutton, som jobber som resepsjonist ved Quality Hotel Edvard Grieg i Bergen, er derfor klar på at hun ønsker at også dagpengesatsen på 80 prosent forlenges.

Normalt kan permitterte få 62,4 prosent av inntektene i dagpenger ved permittering. Under coronasituasjonen har permitterte kunnet få 80 prosent av lønnen inntil 300.000 kroner i dagpenger.

– Det er bare å gå inn i tariffavtalene å se hva en person i vår bransje tjener og ta 62 prosent av det, sier Sutton.

– De fleste av oss ligger på en ufaglært lønn på 170 kroner timen og får ikke tillegg. Det er bare å gjøre det regnestykket og se. Ville du overlevd på det? Det er forsvinnende lite.

Hun opplever at det blant politikerne er svært liten forståelse eller interesse for situasjonen til «helt vanlige arbeidsfolk».

– Jeg er overrasket over at ingen på gulvet blir kontaktet, at det ikke er noen som spør hvordan det går, om de greier seg, hva de egentlig får utbetalt. Har dere penger til mat? Har dere nok til å dekke husleien?

Sutton ønsker også at det kan åpnes for at permitterte i større grad kan jobbe for arbeidsgiveren sin mens de mottar penger fra Nav.

– I en helt normal situasjon ville vi vært imot at Nav skulle betale for å stå på jobb. Denne situasjonen er helt spesiell. Jeg kan ikke tenke meg noen som fortsatt vil være hjemme og surre uten å ha en meningsfylt hverdag. Vi har ansatte som er helt alene og som savner det sosiale som jobben medfører. Det går på helsen løs å være permittert, sier hun.

Ønsker avklaring nå

Konserntillitsvalgt Anne Marie Andersen for Scandic-hotellene er også for en utvidelse av permitteringsordningen.

– Absolutt! Det er nesten alfa omega. Flesteparten av permitteringene går ut i oktober. Bransjen vår er ikke oppe og går i oktober, sier Andersen, som til daglig jobber ved Scandic Park i Sandefjord.

Restriksjonene som er satt av hensyn til smittevern har store konsekvenser for hotellene. Sjef på Clarion Hotel The Hub André Schreiner sa forrige uke til E24 at restriksjonene gjør at hotellbransjen kommer senere i gang enn andre bransjer.

Med maksgrense på antall personer som kan være samlet, mister bransjen store inntekter fra kurs og konferanser, påpeker Andersen.

– Alle våre største kurs er avlyst ut året. Det er kurs og konferanser de fleste lever av, sier hun.

Les også

Arbeidsgivere savner utvidet permitteringsperiode i revidert budsjett: – For sent over sommeren

Når Sandefjord-hotellet nå skal arrangere sommershow, må det skje uten bar å selge drikkevarer fra. All servering skal skje ved bordene. Det gjør det usikkert om arrangementet er lønnsomt for Scandic, forklarer Andersen.

– Det trengs mer personale ved bordservering, og blir da et spørsmål om økonomi. Det er en skikkelig nedtur, sier hun.

Også Andersen understreker behovet for en avklaring om eventuell forlengelse før sommeren:

– Skal vi først få signaler i august, ser jeg ikke bort ifra at mange av hotellkjedene har begynt prosessen med oppsigelser.

Imot en forlengelse

Flere har den siste perioden tatt til orde for en forlengelse av permitteringsordningen, deriblant LO, Virke og NHO.

Forrige helg snakket E24 med flere arbeidsgivere, som i likhet med sjefer og ansatte i hotellnæringen frykter at permitteringer må gjøres om til oppsigelser om ikke ordningen blir forlenget.

Tekna-president Lise Lyngsnes Randeberg mener derimot det er uheldig om ordningen, som allerede er forlenget til 31. oktober, blir ytterligere utvidet.

Les også

Enighet om å forlenge permitteringsordningen til 31. oktober

Randeberg mener en utvidelse vil bidra til å skjule arbeidsledigheten.

– Jo lengre permitteringen er, jo mer nærmer du deg en arbeidsledighetssituasjon. Vi mener det er bedre at folk kommer i gang og søker etter en nye jobber, fremfor å gå permittert og vente på den gamle jobben som kanskje likevel ikke kommer tilbake. Det er en psykisk belastning å være ledig for lenge, sier hun.

Maksimumsgrensen på 26 uker for permittering har under tidligere kriser blitt hevet for å unngå unødvendige oppsigelser. Under oljekrisen ble den utvidet til 52 uker.

I forbindelse med revidert nasjonalbudsjett ble det enighet om forlengelse av ordningen til 30 uker. Regjeringen vil komme tilbake med en vurdering av om det er behov for å forlenge perioden med fritak fra lønnsplikt utover det, og vurderingen vil gjøres senest i statsbudsjettet for 2021.

Publisert: