Banken som ble straffet for sitt samfunnsansvar

Bergen Bank utviste uvanlig stort samfunnsansvar. Som oftest hadde det positive konsekvenser både for banken selv og samfunnet. Men banken ble ikke belønnet av myndighetene for dette ansvaret under finanskrisen i 1990.