Driftsinntektene i første kvartal var på 2388 millioner kroner mot 3722 millioner i første kvartal av 2011. Det er en nedgang på nesten 36 prosent i forhold til samme periode i fjor.

Driftsresultatet endte på 144 millioner kroner, ned fra 452 millioner i første kvartal 2011. Kværner hadde lav aktivitet i første kvartal som følge av at større prosjekter enten er ferdigstilt eller er i sluttfasen. Nye prosjekter er startet opp, men det vil ta noe tid før disse bidrar til resultatene, opplyser selskapet.

Konsernsjef Jan Arve Haugan sier i en kommentar at det er mulig at Kværner ikke vil kunne oppfylle markedets forventninger i år.

— Kvartalet ble bedre enn vi forventet, men suksessen så langt endrer ikke våre tidligere uttalelser om at det er stor finansiell usikkerhet for dette året. I vår eksisterende portefølje, vil bare noen få prosjekter løpe igjennom hele året og de vil derfor bare gi begrensede bidrag til resultatet, sier Haugan.

Nøkkeltall:

1. kvartal 2012 1. kvartal 2011
Resultat før skatt 159 millioner kr. 464 millioner kr.
Driftsinntekter 2388 millioner kr. 3722 millioner kr.
Driftsresultat 144 millioner kr. 452 millioner kr.

(©NTB)