Finansselskapet Acta skulle tjene hundrevis av millioner på å flytte kundenes penger inn i en såkalt Porteføljekonto-ordning. Nå har Acta Asset Management mistet konsesjonen for gebyrjaget.

Fra sommeren 2010 til årsskiftet klarte Actas selgere å få kundene til å flytte til sammen 9,6 milliarder kroner til selskapets nye porteføljekontoordning. Det skulle gi Acta mellom 120–216 millioner kroner i årlige gebyrinntekter.I stedet ble det kroken på døren. Etter en meget grundig gjennomgang har Finanstilsynet konkludert med at Acta i gebyrjakten har begått «så alvorlige og systematiske brudd» på reglene at Acta Asset Management (AAM) må fratas konsesjonen.

AAM har vært det mest sentrale datterselskapet i Acta-konsernet, som har rundt 37 000 norske kunder.

Hovedårsaken til den kraftige reaksjonen er milliardflyttingen til porteføljekontoen. Forklaringen er at kontoen, der kundene betaler et årlig gebyr i stedet for avgift ved hver handel, passer meget dårlig for tusenvis av kunder.

Ble advart i 2010

Porteføljekontoen ble lansert som en redningsplanke for Acta i 2010. Selskapets gebyrinntekter fra kjøp og salg av aksjer og spareprodukter hadde stupt i kjølvannet av finanskrisen – og etter omfattende kritikk mot høye gebyrer ved kjøp og salg. Innen 2014 ville Acta at 75 prosent av kundenes verdier skulle stå på porteføljekonto og gi store, faste gebyrinntekter.

Men allerede 30. august 2010 skrev Aftenposten om at flere kunder følte seg presset inn i ordningen. Og måneden etter, i september, ringte alarmklokkene også internt. Da forsøkte Actas egen internkontroll å varsle om at salget av porteføljekonto kunne være i strid med reglene.

Internkontrollen anbefalte å sende ut et brev til alle kunder som var overført til porteføljekonto: Kundene skulle gis mulighet til å returnere til det gebyrfrie handelskontokonseptet kostnadsfritt.

Den 12. oktober sender Acta ut en e-post til sine kunder. Men i stedet for et tilbud om tilbakeflytting, sendte Acta ut reklame, mener Finanstilsynet.

«Henvendelsen er formulert som en markedsføring av porteføljekontokonseptet. E-posten inneholder overhodet ikke noe om adgangen til å gå tilbake til Handelskonto, langt mindre informasjon om at dette kan skje kostnadsfritt», skriver Tilsynet i rapporten som ble offentlig i går.

Gebyr for ingenting

Tanken bak porteføljekontoen er at kundene skal slippe høye transaksjonsgebyrer ved kjøp og salg av investeringer.

Problemet er bare at mange av kundene som har flyttet investeringene sine over til porteføljekontoen, hverken kjøper eller selger, eller gjør dette svært sjelden. Dermed betaler de i praksis årsgebyret til ingen eller svært liten nytte.

Acta har siden 2010 hardnakket forsvart porteføljekontoordningen. Så sent som i desember klaget selskapet Aftenpostens artikkel «Betaler gebyr for ingenting» inn til Pressens Faglige Utvalg.

Der skriver selskapets daværende informasjonsdirektør Rune Wangsmo at Aftenposten «unnlater å ta med relevant informasjon om at denne typen gebyrstruktur er ønsket av myndighetene. Vi gjør en vurdering sammen med hver av våre kunder (...) Noen ganger anbefaler vi porteføljekonto, andre ganger gjør vi det ikke.»

Klagen førte ikke frem.

Nytt selskap, nye muligheter

Acta-konsernet besluttet tidligere i år å legge ned virksomheten i Acta Asset Management, og drive videre med et annet datterselskap av Acta Holding, Navigea Securities.

Ansatte er flyttet og jobber nå med å få kundene til å følge etter.

– Styret i Acta Holding ser positivt på konsernets fremtidige utvikling, spesielt med tanke på endringene Acta har igangsatt og gjennomført det siste året. Vi har mange lojale og gode kunder, og vi har dyktige medarbeidere. På tross av hendelsene i Acta Asset Management, gir dette et meget godt grunnlag å bygge videre på, sier Acta-styreleder Alfred Ydstebø i en pressemelding.

Han har fortsatt ikke bestemt seg for om Acta vil anke Tilsynets avgjørelse.