Skal stimulere til å jobbe lenger

Muligheten til å fortsette som før i sin vanlige jobb og samtidig ta ut folketrygd fra 62 år er helt ny.