• STOR ETTERSPØRSEL: - Jeg har aldri fått så mange telefoner fra Sør-Norge fra folk som trenger trær. Det kan tyde på at det blir problemer med å skaffe nok juletrær i år, sier Håkon Bjugn ved Åsebø Juletreskog på Askøy. FOTO: Vegar Valde

Gull av grønne skoger

Hordalendingene betaler rundt 50 millioner kroner for trær som de drar med seg inn i stuen til jul. For juletreselgerne begynte arbeidet for ti år siden.