Er du rammet av streiken? Send oss dine søppelbilder

Eimen av gammelt søppel kommer med luftstrømmene på Klemetsrud. Noe bedre er det ikke på Haraldrud. Forbrenningsovnene er kalde, og avfallet som kom inn hit i forrige uke er godt i gang med forråtnelsesprosessen.

27 personer som er i streik fra maskinistforbundet lammer hele avfallshåndteringen i Oslo. Omtrent 360 tonn søppel fra Oslos husholdninger hoper seg opp i Oslo hver dag, fra torsdag.

Så lenge streiken pågår er de to energigjenvinningsanleggene på Klemetsrud og Haraldrud stengt.

Styret vil at vi ikke skal fylle opp det store søppelhuset vi har i borettslaget, men heller oppbevare søppel i leilighet, bod eller fryser. Boden er full, det samme er fryseren. og siden jeg har hund er det uaktuelt å sette søppel i leiligheten (Marius S. Wehmer, Aftenpostens Facebookside)

Flere hundre tonn søppel om dagen

— Oslos husholdninger produserer i gjennomsnitt 360 tonn avfall hver dag. På grunn av streiken er det ingen mulighet for å håndtere avfallet ved anleggene våre, og derfor kan vi heller ikke ta det imot, sier Jannicke Gerner Bjerkås i Energigjenvinningsetaten (EGE) i Oslo kommune.

I tillegg til husholdningsavfallet kommer industriavfall, offentlige plasser, institutisjoner og lignende.

Og når streiken blir avblåst er det ikke slik at det blir tomt med det første.

— Det tar tid å fyre opp anleggene. Det tar omtrent ett døgn før vi kan begynne å fylle på med avfall., sier Bjerkås.

Snakk om søppelutfordringene på Aftenpostens Facebookside

Trenger lite varme

At søppelet ikke forbrennes, betyr også at det ikke leveres fjernvarme fra Klemetsrud og Haraldrud. Men siden det er sommer, er ikke dette det mest prekære. Hafslund fyrer opp alternative varmekilder, slik at det er varmt nok.

Forbrenningsanleggene til Oslo kommune er de største på Østlandet, og har avtaler med blant annet Follo Ren og Indre Telemark Avfallsselskap.

- Men jeg antar at de kan finne alternative behandlingsmuligheter. Oslos utfordring er at vi produserer så mye avfall at vi ikke kan finne noe godt alternativ som også kan håndtere optisk sortering av det kildesorterte avfallet. Det ville antakelig også vært definert som streikebryteri, forteller Bjerkås.

Det er heller ikke mulig for Oslo kommune å samle inn søppel som kan oppbevares på søppelplass.

— Det finnes ikke søppelplasser i Oslo lenger - det er ikke lov å deponere husholdningsavfall i Norge. Alt skal gjenvinnes på en eller annen måte, forteller Bjerkås.

Søppelet kan kjøres ut av Oslo

Maskinistforbundet er et forbund i YS, som totalt har 88 personer i streik i Oslo.

— Hele poenget fra Maskinistforbundet er at vi vil ha maskinistene i streik. De håndterer forbrenningsanlegget, og det vi har er derfor en energistreik. Vi har ikke søppeltømmere eller annet type personell som jobber med renovasjon i streik. Det innebærer at vi ikke har stengt noe anlegg. Det kan hentes og leveres søppel i både Oslo og Bergen. Portene er ikke stengt, og det er full tilgang til anleggene, forteller Hege-Merethe Bengtsson.

Har vært stans tidligere

Hverken maskinistforbundet eller streikevaktene på Klemetsrud forstår helt hvorfor søppelet ikke blir hentet.

— Disse anleggene har stoppet tidligere også. Det å ikke hente søppel er ingen nødvendig konsekvens av vår streik. Er det noen misforståelse her, anser vi det ikke som streikebryteri at det blir sendt til andre forbrenningsanlegg. Det er helt greit, mener streikevaktene på Klemetsrud.

YS Oslo har hatt uformelle samtaler, og når de skal gå i gang med forhandlinger er mandag ike kjent. Martin Moen, leder i YS Oslo venter på en invitasjon til forhandlingsbordet.

— Akkurat nå er det derfor ikke mulig å si hvor langvarig streiken kan bli. Men hvis dette fortsatt ikke er løst vil vi ta ut 41 flere personer til torsdag. Det er blant annet 25 fra utdanningsetaten - stort sett sekretærer og konsulenter, 15 havnearbeidere - blant annet alle kranførerne så mulighetene for lossing og lasting blir sterkt begrenset og 15 personer på trafikksentralen - og det vil lamme all ferje- og skipstrafikk i Oslofjorden, sier han.

Det norske maskinistforbund streiker av følgende grunner:

  • Oslo kommune har et lavere lønnsnivå en privat sektor.
  • Oslo kommune har en dårligere lønnsutvikling enn privat sektor.
  • Dette kan ikke fortsette hvis Oslo kommune skal tiltrekke seg nødvendig arbeidskraft.
  • Uttelling for kompetanse på alle utdanningsnivåer
  • Heltidsstillinger for dem som ønsker det.