Tine ble varslet om smørmangel allerede i august. Meieri­giganten vurderte flere tiltak. På den ene siden forsto de at det kunne bli lite, og takket ja til en importkvote på 150 tonn.

Samtidig forsto de ikke omfanget av mangelen, og takket nei til en annen importkvote på 280 tonn.

- Hadde vi visst det vi vet i dag, skulle vi takket ja til det tilbudet, sier kommunikasjonsdirektør Elisabeth Morthen i Tine.

Det var Tine-konkurrenten Synnøve Finden som hadde en kvote på import av 280 tonn smør, som de mente Tine trengte mer enn dem da smørkrisen var i ferd med å utvikle seg.- Vi mente Tine hadde de beste forutsetningene for å håndtere kvoten, ettersom de er landets største smøraktør, sier salgsdirektør Harald Bjerknes i Synnøve Finden.

Importerte selv

Tilbudet kom sent i oktober i år.

- Vi mente de kunne betjene industrimarkedet med dette smøret, og selge det norske Tine-smøret til forbrukerne. Men de ville ikke en gang høre prisen før de takket nei, sier Bjerknes.

Dermed tok Synnøve Finden selv tak i kvoten, og bestemte seg senere i høst for å bruke den til å importere smør til norske forbrukere. Det smøret som kom til Norge i forrige uke, og som dominerer norske butikkhyller i dag, er belgiske Beurre Gourmet.

- Vi fant en produsent vi stolte på kvaliteten til, og vi alene i butikkhyllene nå skyldes at vi var raske på foten, sier Bjerknes.

Tine besluttet å takke nei til Synnøve Finden 28. oktober i år. Samme dag takket de ja til et tilbud om en importkvote på 150 tonn smør fra ismaker Hennig-Olsen.

- På dette tidspunktet trodde vi dette ville være tilstrekkelig til å forsyne markedet, noe det senere viste seg ikke å være, sier kommunikasjonssjef Øystein Syrstad i Tine Midt-Norge til Adresseavisen.

Allerede i sommer...

En av Tines viktigste oppgaver er å sørge for at det produseres riktig mengde meierivarer i Norge. I denne oppgaven er det pålagt Tine å ta i mot melk fra norske melkebønder, samtidig som de er pålagt å sørge for at både industri og forbrukere i Norge har de meierivarene de har behov for.

For å klare oppgaven med å måle hvor mye som skal produseres til enhver tid, har Tine en stor organisasjon som lager statistikker og prognoser for produksjon og behov.

- Med de tallene vi har fått i dag ser vi at Tine kunne forutsett situasjonen allerede i sommer, sa departementsråd Leif Forsell i Landbruksdepartementet til VG 5. desember.

Han sa det i sammenheng med at departementet fjernet overproduksjonsavgiften på melk frem til mars nesten år.

Kan tape

Synnøve Findens import av smør kan likevel koste selskapet dyrt.

Kort tid etter at de bestemte seg for å importere smør bestemte Tine seg for at de også trengte mer importsmør til industrien, slik at de kunne frigjøre Tine-smør til forbrukere.

Men de hadde ikke mer de kunne ta inn på kvote, og tok sent i november kontakt med Statens landbruksforvaltning (SLF) for å få satt ned tollsatsen. Dette ble gjort etter kort tid, da SLF kuttet tollsatsen fra drøye 25 til 4 kroner for hele desember.

- Det skjedde nærmest over natten, og først etter at vi hadde bestemt oss for å importere smør. Da kan vårt belgiske smør bli liggende ved siden av Tine-smør.Det er liten tvil om hva den norske forbrukeren da velger. Får vi ikke solgt smøret vårt, blir det en kostnad på flere titall millioner kroner for oss. Når rammebetingelsene skifter så raskt blir det veldig vanskelig for oss å drive, sier Bjerknes.