Opning for plattformpersonell

Helikoptertransporten offshore er gjenopptatt i Midt-Noreg. Statoil skiftar ut plattformpersonell. Nordsjøen er fortsatt stengt for flyging.