Johs Lunde permitterer

De siste seks ansatte i Johs Lunde Cargo Bergen AS er permittert, og virksomheten i Blomsterdalen stanser.