Ikke bruk iPhone i kulden

Man skal bare bruke iPhone 4 når det er mellom 0 og 35 grader, ifølge Apple. Garanti og forsikring dekker ikke skaden hvis du bruker telefonen i minusgrader.