— Jeg har følt meg tråkket på. Jeg har vært kunde siden jeg ble født og aldri hatt noe utestående med banken. Så blir jeg plutselig beskyldt for å lyve, sier bankkunde Paal Øiestad.

Øiestad hadde besøkt turistattraksjonen St.Peterskirken i Roma da bankkortet plutselig var borte. Litt senere var 50 000 kroner tappet fra kontoen 23 t-banestasjoner fra der Øiestad befant seg. Da Øiestad kontaktet banken fikk han beskjed om at han hadde opptrådt grovt uaktsomt ved å oppbevare koden ved kortet. Øiestad gikk til sak mot DNB.

DNB har nå gjort helomvending og påstår ikke lenger at Øiestad oppbevarte pin-koden med kortet. Saken skulle ha vært oppe til behandling i lagmannsretten tidligere denne måneden. Øiestad tapte saken i Bankklagenemda og i Oslo tingrett.

- Vil få følger

Forbrukerrådet håper Øiestad-saken vil få følger for lignende saker i fremtiden.

- Mange kan komme til å være i samme båt i fremtiden. Idéen som mange banker har om at pin-kodemisbruk er eneste sannsynlige forklaring når kortmisbruk skjer, er noe vi må bort fra, sier fagdirektør for finans i Forbrukerrådet, Jorge Jensen.

Siden DNB valgte å snu i saken, vil ikke Øiestad kunne vinne fram i rettssystemet, noe som ville ha ført til eventuell dom mot DNB som kunne gitt presedens for senere saker.

— Men det at banken nå snur tror vi likevel vil skape økt bevissthet hos bankene og hos Bankklagenemda, sier Jensen.

- Ikke bra nok

Bakgrunnen for at DNB sto hardnakket på at Øiestad hadde oppbevart pin-koden med kortet, er opplysninger fra en av bankens underleverandører. Etter at saken har versert i rettssystemet siden 2008, har underleverandøren komt frem til at de likevel ikke kan bekrefte at koden er blitt benyttet da kortet ble misbrukt i Roma.

- At banken tok så lang tid på å forstå dette, viser at hele systemet ikke er bra nok. Det måtte en standhaftig kunde til for å få banken til å innse dette, sier Jensen.

For Øiestad betyr seieren at banken må dekke utgifter til advokat, hans egenandel på 8 000 kroner og i tillegg betale erstatning.

- Lettet

— Jeg er selvsagt veldig lettet og fornøyd med at banken har snudd. Jeg syns beskyldningen om at jeg skal ha opptrådt grovt uaktsomt var alvorlig, sier Øiestad.

— Har du nå valgt å bytte bank?

— Nei, for jeg har hatt en greit forhold til banken tidligere, og vil ikke ødelegge det forholdet. Så får vi se etterhvert.

En undersøkelse Forbrukerrådet fikk gjennomført i slutten av mai i år viser at kun én prosent av oss oppbevarer pin-koden i nærheten av kortet.

Kan ha skjedd flere

DNB kan ikke garantere at ikke flere kunder har fått beskjed om at de har oppbevart pin-koden med kortet når det ikke er tilfellet. Banken har gått gjennom alle saker fra de to siste årene i tilfeller der kunden har brukt debit-kort. I Øiestads tilfelle var det derimot et kredittkort som ble stjålet.

- Vi går nå gjennom alle slike saker med vår underleveandør. Vi har ikke funnet andre feil til nå, men kan ikke garantere at dette ikke gjelder flere av våre kunder, sier informasjonsdirektør i DNB, Thomas Midteide.

Midteide sier det er for tidlig å si om det er menneskelige eller systemfeil-årsaker som ligger bak feilen.

— Det er for tidlig å si noe om. Dersom noen av våre kunder mener at de har vært utsatt for det samme ber vi dem om å ta kontakt med oss, sier Midteide.