Nølende ja fra matbransjen

Et flertall på Stortinget sier ja til strengere lovverk i matbransjen. Også bransjen er noenlunde positiv.