Les også:

Endelig kan han kjøpe egne klær. Bli med på kino. Dra på treningsturer med de andre guttene i klassen.

Den 15 år gamle gutten har fått jobb som ekstrahjelp på en matbutikk og tjener 4000 kroner i måneden. Han gleder seg til å kunne bruke pengene til ting han aldri har hatt råd til før fordi moren hans går på sosialhjelp.

Men gleden blir kortvarig. For sosialkontoret svarer med å redusere morens sosialhjelp som følge av at gutten har begynt å jobbe i butikk.

Eksempelet er ikke enestående. 36 prosent av alle norske kommuner reduserer foreldrenes sosialstønad dersom de har barn og ungdom i husholdningen som tjener egne penger.

Det viser en analyse LO Medias fagblad Fontene har gjort av hva 426 kommuner selv har innrapport til Statistisk sentralbyrå. Aftenposten har gått igjennom Fontenes materiale, men har selv ikke vært i kontakt med hver enkelte kommune.

Fastsettelse av sosialstønad er delvis basert på skjønn og er kommunenes ansvar.

Dropper bijobb

Lederen av foreningen Fattignorge mener kommunenes kuttpraksis forsterker fattigdomsproblemet i Norge.

— Dette er noe av det aller mest usosiale sosialkontorene gjør. Barn av fattige opplever det som en stor belastning å ikke ha råd til de vanlige tingene som klassekamerater og venner har, sier Georg Rønning. Han har daglig kontakt med sosialklienter. Det er Rønning som forteller om eksempelet med 15-åringen.

Familien ønsker ikke stå frem med sin historie fordi sønnen ikke vil at miljøet rundt familien skal vite hvor dårlig stilt de er.

— Ungdommen ser ingen grunn til å jobbe når pengene bare trekkes, og de ikke kan få noe glede av dem selv, sier Rønning. Han forteller også at flere kommuner kartlegger barns konfirmasjonsgaver og ber sosialklienter om å vise frem barnas kontoutskrifter.

Som Aftenposten skrev 30. august har antall barn som lever i fattige familier økt med 6500 siden 2004.

Det er tidligere anslått at ca. halvparten av alle som mottar sosialhjelp, er fattige.

Alle partiene

Analysen av hvilke inntekter kommunene tar med når de fastsetter sosialhjelpen, viser at samtlige partier har ordførere i kommuner som kutter dersom barn tjener egne penger. Kommuner med ordfører fra SV, Frp, Venstre og KrF er de ivrigste i å kutte. For KrF står praksisen i skarp kontrast til partiets fattigdomsplan, hvor KrF går inn for å forby kommunene å kutte i sosialhjelp som følge av barns biinntekter.

Torbjørn Røe Isaksen, Høyres arbeidspolitiske talsmann, karakteriserer kuttkommunenes praksis som grovt urettferdig.

- Gå gjennom reglene

— Høyre er opptatt av at det skal lønne seg å jobbe. Men det er grovt urettferdig at barns inntekt skal tas med i beregningen av sosialhjelp. Barn skal slippe å høre at mor eller far kan miste penger fordi de tar jobb som avisbud, plukker jordbær eller jobber i kiosken i helgene, sier Isaksen. Han viser til at barn av sosialklienter har større risiko for å selv å bli avhengig av sosialhjelp.

— Nettopp derfor må vi oppmuntre disse ungdommene til å prøve seg i arbeidslivet, sier stortingsrepresentanten fra Telemark.

— Hva med de bortimot 30 Høyre-kommunene som kutter i sosialhjelpen hvis barna tjener penger?

— Vi kommer til å be om at de går igjennom regelverket slik at slike kutt ikke forekommer.

— Er det aktuelt for Høyre å gå inn for at Stortinget fratar kommunene mulighet til å gjøre slike kutt i sosialstøtten?

— Ja, vi vil vurdere det. Men jeg velger å tro at de fleste lokalpolitikere er uvitende om denne praksisen og at det ikke blir nødvendig for Stortinget å gå til et slikt skritt, sier Isaksen.

Han legger til at det bør være adgang til å kutte i foreldres sosialhjelp i ekstreme tilfeller hvor for eksempel barn arver store pengesummer.

- Må vurderes samlet

Molde er en av kommunene som trekker i foreldrenes sosialhjelp dersom de har barn eller ungdom som tjener egne penger. Ordfører Jan Petter Hammerø (H) sier det skyldes at hele familiens økonomi må sees i sammenheng.

— Dette er et tema som ikke behandles politisk, men som er avgjort administrativt. Men dette har nok en sammenheng med at sosialhjelpen går til hele familien. Da er det greit at familiens økonomi vurderes totalt sett. Det kan jo i noen tilfeller også være slik at foreldre overfører penger til egne barn for selv å bli berettiget til sosialhjelp, sier Hammerø.

- Slik skal det ikke være

Arbeidsminister Hanne Bjurstrøm (Ap) varsler innskjerping overfor kommuner som kutter i sosialhjelpen til foreldre med barn som tjener egne penger.

— Departementet har flere ganger gjort det klart at kommunene, når de utviser skjønn ved utmåling av sosialhjelpen, ikke bør ta med inntekter for barn under 18 år. Vi jobber nå med å revidere et rundskriv til kommunene om sosialhjelp. Dersom det er slik at denne praksisen er vanlig i mange kommuner, vil vi skjerpe retningslinjene, sier arbeidsministeren som tar forbehold om at tallene Aftenposten bygger på faktisk stemmer.

— Er det aktuelt å fremme forslag for Stortinget om å frata kommunene adgangen til å gjøre slike kutt?

— I utgangspunktet er sosialhjelpen kommunenes ansvar. Jeg vil nå gjøre retningslinjene tydeligere, og så får vi se hvordan det virker.

— Svært mange av kommunene som kutter er styrt av Arbeiderpartiet.

— I dette spørsmålet er det for meg ikke viktig hvem som styrer i kommunene. Det avgjørende er at vi er tydelige på at det ikke skal være slik, og at departementet innen kort tid vil skjerpe retningslinjene, sier Bjurstrøm.