Oljefondet ser nå på strategier der fondet kan kjøpe aksjer i mindre selskaper i stedet for i store, og kjøpe seg opp i lavt verdsatte aksjer i stedet for aksjer med stor vekst.

— Dette fondet er ikke et vanlig fond. Kanskje vi kan gjøre mer for å øke eksponeringen vår mot ulike systematiske riskpremier, sier Pål Haugerud, ekspedisjonssjef i Finansdepartementet, til The Financial Times.

Haugsrud leder et team på 12 personer som styrer hvor Oljefondet skal kjøpe seg opp eller kjøpe seg ut.

- Har vært for passiv

Avisen skriver at en ny investeringsstrategi har vært på teppet etter at fondet ble kraftig kritisert for store tap under finanskrisen i 2008. Mens mange trodde at fondet hadde tatt for stor risiko, viste en rapport bestilt av Regjeringen at fondet hadde vært for passivt.

Rapporten anbefalte fondet å se på investeringsstrategien på nytt, noe Regjeringen nå er i gang med. Frem til nå har strategien vært drevet på en relativt tradisjonell måte, med 60 prosent av porteføljen investert i aksjer, 40 prosent i statspapirer og en liten andel i eiendom.

Dagens regelverk tvinger fondet til å kjøpe aksjer og selge statspapirer når prisen på aksjer faller og prisen på statspapirer går opp.

Kan påvirke andre fond

— Vi kan kanskje se på måter vi kan videreutvikle dagens regler for balansering, sa Haugerud.

Haugerud sa også at fondet kunne bli gripe sjansen når markedet går tomt for penger, slik som under finanskrisen.

— Fondet kan utnytte dette ved å tilby kapital når det finnes en mangel, sa Haugerud.

Oljefondet kan med dette skape en ny trend blant konservative statseide investeringsfond, og tvinge andre fond i Midt-Østen og Asia til å tenke nytt, ifølge Financial Times.