Tre år etter overtagelsen i 2007 oppdaget kjøperne en løs flis på badet. Den viste seg å dekke over en brønn under badegulvet.

Brønnen var i sin tid etablert fordi det var problemer med høy grunnvannstand i området. Dette var det ikke informert om i prospektet.

Oversvømmelse

Innsig av vann førte etter hvert til oversvømmelse i underetasjen, der huset rommet to utleieboliger.

Selgeren hadde kjøpt eierskifteforsikring av forsikringsselskapet Protector, men Protector nektet å dekke kjøperens krav om prisavslag og erstatning for tapte utleieinntekter.

Etter en årelang kamp kom det i sommer omsider en rettsavgjørelse i saken.

Øvre Romerike tingrett dømte selskapet til å betale prisavslag og erstatning på tilsammen kr 996.000 kroner.

Kjøperens primære krav var å heve kjøpet, men vant ikke frem med dette. Ingen av partene valgte å anke saken.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook.

— Dekker ikke alle kostnader

— For oss har det vært fryktelig slitsomt å leve med usikkerheten så lenge. Både rundt det økonomiske, men også risikoen ved å bo i et hus skadet av sopp og råte, med tre barn. Protectors forsøk på å unndra seg ansvar og trenere saken, gjorde også at vi fikk en utfordring med eget forsikringsselskap om hvilke utbedringer som skulle gjøres underveis, forteller kjøper Håvard Lyngstad.

— Vi er fornøyd med det endelige resultatet, men det dekker jo ikke alle kostnader vi har hatt. Tapte leieinntekter fra da dommen ble rettskraftig og til utleieleilighetene blir utbedret og beboelige igjen, får vi ikke dekket.

For Protector var det avgjørende for ankespørsmålet å se hvilket ansvar forsikringsselskapet If tok under villaforsikringen til kjøperne.Oppgjøret for dommens erstatningsbeløp og prisavslag, fordeles mellom Protector og If.

— Vår anførsel var at de innvendige følgeskadene lå dekningsmessig under villaforsikringen. If vurderte forholdet, og aksepterte å dekke de innvendige skadene. De resterende kostnadene blir nå dekket av eierskifteforsikringen. Vi er ikke helt enig i rettens vurdering av erstatningsspørsmålet, men har akseptert dommen på dette punktet, sier fagsjef og advokat i Protector, Marianne L. Kvanvik.

Hvert femte boligkjøp

En oversikt fra Forbrukerrådet viser at det er skjedd en kraftig økning i antall klager etter boligsalg.

Hvert femte boligkjøp ender nå i klage.

Mangelfulle takstrapporter og informasjon peker seg ut som en av de viktigste årsakene til tvistene, og bransjen roper etter regler om obligatoriske boligrapporter.— Det er skremmende hvor mange forbrukere som sliter i motbakke. Etter vår mening vil en obligatorisk tilstandsrapport trolig gjøre eierskifteforsikring overflødig. Den vil gi den usminkede sannheten, og justere forventningene deretter, sier administrerende direktør Randi Flesland i Forbrukerrådet.

- Tafatt av Faremo

Det såkalte regjeringsoppnevnte Takstutvalget levert en rapport med anbefalte lovendringer for over tre år siden, men fortsatt ligger saken i Justisdepartementet.

Stortingsrepresentant Gjermund Hagesæter (Frp) fremmet nylig et spørsmål om saken i Stortinget.

Justisminister Grete Faremo svarte at saken er kompleks, og det vurderes hvordan den skal tas videre.— Det er tafatt av Faremo. Det virker som om Regjeringen ikke vet hva de skal gjøre. Vi forventer at de kommer med en sak til Stortinget i inneværende år, siden en beslutning her allerede er på overtid, sier Hagesæter.

God forretning

Men for noen er de manglende reglene godt nytt.

For forsikringsbransjen er boligskifter blitt god business.

Stadig færre tar sjansen på å få en hissig kjøper på nakken, så nå selges det eierskifteforsikring ved mellom 80–90 prosent av alle boligsalg.

Det har igjen gitt grobunn for atter et nytt forsikringsprodukt: Boligkjøperforsikring, som skal dekke advokatutgifter ved eventuelle tvister.