• rekordgjeld.pdf

Vil stoppe risikabel rekordgjeld

Rekordhøy gjeld i norske husholdninger kan føre til ustabilitet i økonomien, mener Finanstilsynet. Nå sjekker tilsynet om de må til med flere tiltak som kan bremse låneveksten.