— Nå må Regjeringen snarest gå til Stortinget og be om økte midler for Husbanken. Dette er et av ytterst få tiltak som kan gi et raskt puff i retning av økt boligbygging, noe absolutt alle er enige om at det er et stort behov for, sier Thor Eek i NBBL (Norske Boligbyggelags Landsforbund).

Ved første halvår i år hadde Husbanken brukt opp 70 prosent av sin totale låneramme på 15 milliarder. Tilfører ikke regjeringen mer lånemidler, vil kommuner måtte avslå støtte til prosjekter for både nybygging, rehabilitering og startlån for vanskeligstilte.

Eek mener dette står i skarp kontrast til regjeringspartienes tidligere utsagn om å bruke Husbanken aktivt for å sørge for tilstrekkelig nybygging.

Følg Aftenposten Bolig på Facebook!

Snart tomt

Fremskrittspartiets fraksjonsleder i Arbeids— og sosialkomiteen, Robert Eriksson, varslet kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete 29. juni om at flere kommuner sier de er informert av Husbanken om at rammen snart er brukt opp. I svaret fra regionalministeren den 9. august heter det at ingen kommuner har hittil i år fått avslag fra Husbanken på søknad om startlån.

Mandag var Eriksson i møte med en av kommunene som ikke klarer å innvilge lån til alle de som har krav på det.

— Vi vil gjerne ha svar på hvorfor rammen ble satt til 15 milliarder i år og ikke 20 som i fjor, sier Eriksson.

Kommunal— og regionalminister Liv Signe Navarsete (Sp) opplyser at hun er i «dialog med Husbanken».

— Det er sterk etterspørsel etter midler fra Husbanken. Vi er informert omsituasjonen, og vurdererlånerammen i en tett og god dialog med Husbanken, forteller Navarsete til Aftenposten.no.

Stramme rammer

I fjor var rammen på 20 milliarder kroner som følge av en ekstrabevilgning på 5 milliarder. Den kom som følge av en overføring av lånesøknader fra 2010. 2012 ser ut til å følge samme utviklingen med økt behov for støtte, både til nybygging og til vanskeligstilte med behov for startlån.

— Vi har registrert at det er økt pågang i begge ordninger, sier seniorrådgiver Anette Hansen hos Husbanken.

En eventuell innstilling fra Kommunal- og regionalministeren til utvidelse av lånerammen i Husbanken, må behandles i Stortinget.