• «NEI TIL FJORDDEPONIi»: Det stod på plakaten som Bygdas Framtida, den lokale aksjonen som arbeider mot planane om å utvinne minerala rutil og granat frå Engebøfjellet. FOTO: ODDLEIV APNESETH

Møtt av demonstrantar

Miljøvernminister Erik Solheim blei møtt av aksjonistar då han i føremiddag kom til Naustdal på gruvesynfaring.