• ØKER: Prisene på en enkeltpassering i bompengeringen vil øke fra 15 til 25 kroner trolig fra 1. mars. Rabattordningene blir også dårligere, noe som vil doble den samlede bompengeregningen for bergenserne.

Dobler bompengene i vinter

Samferdselsministeren regner med at bompengesøknaden for Bybanen er vedtatt før vinteren er omme.