Rullar over fjorden

Hardangerbrua er køyrbar! Men inntil vidare gjeld det berre for anleggsmaskinar.

Publisert: Publisert:

BRUDEBUT: Denne gaffeltrucken er første køyreteøy på Hardangerbrua, i teneste for brumontørane. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

OPPHENG: Fungerande byggjeleiar Ingar Fasteland (til v.) og kontrollingeniør Knut Almeland Løne frå Statens vegvesen ved eitt av dei nedre hengestangsfesta som ventar på fastmontering i seksjonen som nett er løfta i rett høgde. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

Åtte månader før den offisielle opninga av Hardangerbrua har dei første køyretøya innteke landets lengste – og ifølgje Vegvesenet verdas åttande lengste — hengebru.

Les også

Hardangerbrua blir knall oransje

Les også

No er brua i Hardanger

Traller og gaffeltruckar går no i skytteltrafikk for arbeidarane som er i aktivitet på den delen av køyrebanen som er montert. Berre sju av dei i alt 23 brukasseseksjonane manglar før stålbrua ligg i heile si 1310 meters lengde over Eidfjorden mellom Vallavik i Ulvik og Bu i Ullensvang herad.

Opphenginga av dei kinesiskproduserte seksjonane har pågått sidan 28.september. I deler av oktober har det vore for sterk vind i fjorden til å heisa opp dei inntil 60 meter lange og 370 tonn tunge køyrebanebitane frå lasteskipet på fjorden for å festa dei i hengestengene i bruspennet. I alt fire kranar oppå berekablane har vore i sving for å gjennomføra dei teknisk kompliserte løfta.

Kommunikasjonsrådgjevar Geir Brekke i Statens vegvesen seier at det er håp om å bli ferdig med alle seksjonsløfta innan utgangen av oktober. Deretter går det danske selskapet MT Højgaard — entreprenør for stålarbeida på Hardangerbrua - i gang med å sveisa saman seksjonane som utgjer heile brukassen. På sidene har dei alt fått påført oransjefargen som vil vera godt synleg i fjordlandskapet.

BOLTA: Kvar av stålseksjonane blir bolta fast i hengestenger under berekablane og seinare sveiste saman i skøytane i køyrebanen. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

BYGGEKLOSSAR: I alt 23 stålseksjonar, opptil 60 meter lange, vil utgjera den 1310 meter lange køyrebanen over Eidfjorden i Hardanger. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

I RUTE: Oppheising av dei 23 bruseksjonane frå lasteskipet Zhen Hua 25 har pågått i heile oktober og nærmar seg slutten. Foto: Geir Brekke, Statens vegvesen

Publisert: