Informasjonssjef Knut M. Johansen i SAS forteller at rundt 1000 av deres passasjerer er rammet av kanselleringene fra New York og Washington med retning Oslo, Arlanda i Sverige, og København. Stormen «Sandy» er ventet å treffe New York i kveld og det er uvisst om fly vil bli kansellert i flere dager fremover.

— De som har billett til eller fra USA i dag, får enten refundert sin billett eller booket den om til senere avganger. De som skulle reist de neste par dagene, kan kostnadsfritt booke om billetter innen samme prisklasse til senere dager, sier Johansen.

De som nå sitter fast i New York eller Washington, anbefales å bli værende på hotellet i stedet for å dra ut til flyplassen. Selskapet dekker mat og overnatting for disse.

— Vi er ansvarlige for forpleining for passasjerer som er værfast på flyplassen. Det inkluderer mat og overnatting, sier Johansen.

**Men alt dekkes ikke.

— Det vi ikke er ansvarlig for, er kostnader man får utover dette. Det kan være tapt arbeidsfortjeneste eller kostnader som påløper fordi planer må endres, sier Johansen.**

Han anbefaler alle som er rammet om også å ta direkte kontakt med sine forsikringsselskap.

Dekker evakueringsutgifter

Assisterende informasjonsdirektør i Europeiske reiseforsikring, Emma Elisabeth Vennesland, sier at reiseforsikringen dekker blant annet det som kalles evakueringsutgifter.

— De kundene som er i området New York, må selv ta et ansvar for å komme seg ut. Så vil vi dekke reiseutgifter for det, sier hun.

Om man blir værende i New York og må betale ekstra hotellnetter i storbyen på grunn av kansellerte fly, får forsikringskundene kun 1500 kroner i en engangssum, uavhengig av hvor mange ekstra netter på hotell de bor.

— Her er det flyselskapenes ansvar å sørge for å dekke overnatting, sier Vennesland.

**En tredje gruppe er de som blir sittende fast i USA og ikke når flybytter ved andre flyplasser.

— Da får de dekket inntil 20.000 for én person og inntil 50.000 for en familie. Her er det vi som dekker dette fordi det enkelte flyselskap ikke tar ansvar for bytter over til andre selskaper, forteller Vennesland.**

De som bor i Oslo og skulle reist til USA, må kontakte flyselskapet direkte for ombooking av billetten.

Regner med flere henvendelser

Informasjonssjef Bjarne Rysstad i Gjensidige forteller at det er kommet endel henvendelser. De regner med flere utover dagen.

Også Gjensidiges kunder får 1500 kroner, eller 4000 for en familie, i en engangssum til å dekke kostnader som følger med å bli værende i New York lenger enn planlagt grunnet kansellert fly. Han forteller også at hvis noen for eksempel har reist fra Tromsø for å dra videre til New York, men blir sittende fast i Oslo, får de den samme summen som dem som blir sittende fast i New York.

**— Om man havner i Frankfurt og ikke rekker det flyet man opprinnelig skulle rekke, får man dekket inntil 20.000 kroner for hver forsikret. Da kan man komme seg hjem på alternativ måte, sier Rysstad.

Må man evakuere et område på grunn av fare, dekker selskapet inntil 30.000 kroner, eller 60.000 kroner for en familie.**

- Hva med norske studenter i USA, får de dekket det samme?

— Har en student en reiseforsikring, har de samme dekning som alle andre, sier Rysstad.