• Nav.jpg

70.000 pensjonister rammet av skattefeil

Rundt 70.000 uføre-, alders- og AFP-pensjonister må regne med å betale mer skatt enn det som er oppgitt i den foreløpige skatteberegningen. Årsaken er at Nav har gitt feil tall til Skatteetaten.