• Nordmenns gjeld vokser mer enn inntekten deres. Det gir visesentralbanksjef Jan F. Qvigstad grunn til bekymring.

Gjeldsbomber bekymrer Norges Bank

Norske husholdningers gjeld utgjør den største risikoen for økonomisk uro, mener Norges Bank.