• ULYKKE: Det var i sjakten til venstre for den grå bilen ulykken skjedde. FOTO: LEIF GULLSTEIN

Falt ned i sjakt

Arbeidsulykke i Rådalen.