Den mekaniske bedriften kan risikere å bli lagt ned, ifølge Drammens Tidende, 119 år etter at Alfred Andersen startet opp i Larvik.

Bedriften er eid av NLI AS, der Krokstadelva-millionæren Børre Nordheim-Larsen er daglig leder. NLI Alfr. Andersen har kjempet med nebb og klør for å unngå konkurs siden bedriften ble dømt til å betale 100 millioner kroner til det tyske firmaet Babcock Industry & Power GmbH i midten av januar, ifølge Østlands-Posten.

DT skriver at den samlede gjelden ifølge oppbudsbegjæringen er på 302 millioner kroner. Til tross for oppsigelsene er de ansatte i bedriften blitt bedt om å møte på jobb mandag.

Leif Erik Thorsen er en av de 104 som fikk sin oppsigelse, men han har troen på at en av Larviks siste hjørnesteinsbedrifter kan reise seg igjen.

– Vi ser jo lyst på det, og vi har jo ikke fått noen dårlige nyheter. Forhandlingene er i gang og vi skal møte som vanlig mandag morgen. Det er jo ikke noe som er lagt ned her enda, så det er ingen grunn til å «deppe», sier han til NRK.

Over en lang periode var Alfred Andersen leverandør av brukonstruksjoner i stål, og har levert mange store bruer i Norge.