Mye tyder på at melkeprodusenten Tine slår seg på rødvinen innimellom Litago-produksjonen.

Mens meieriet i Brumunddal har ledig kapasitet, jakter Arcus etter noen som kan tappe rødvin i små engangs drikkekartonger. Nå er de to i prisforhandlinger.

Turvin

Det er turvinen i trepakk Tine vurderer å ta inn i sitt meieri.

— Det stemmer at vi har blitt kontaktet av Arcus om tapping av vin i små kartonger. Vi har utstyr, god kompetanse på slikt arbeid og ledig kapasitet. Vi undersøker muligheten for å kunne gjøre jobben for Arcus, sier meieribestyrer Ottar Olden ved Tine Brumunddal til Ringsaker Blad.

Drikkekartongene med skrukork inneholder 3 dl vin med et alkoholinnhold på 11 prosent. Drikken skal, i motsetning til Tines vanlige drikkevarer, selges gjennom Vinmonopolet.

Olden sier at rødvinen skal tappes med det samme produksjonsutstyret som brukes til blant annet Litago-produktene.

Skal tappe opp mot 100.000 liter

Anslagsvis skal Tine tappe mellom 50.000 og 100.000 liter rødvin årlig, noe som gir en en omsetning på mellom 7 og 14 millioner kroner, ifølge avisen.

På Vinmonopolets hjemmesider oppgir de at utsalgsprisen på 3 Petit, som vinen heter, er 139,90 kr. pr. liter.

Foreløpig er Tine og Arcus i forhandlinger, og Olden ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

— Men kanskje er dette starten på noe som kan bli større, eller det kan ende med at vi velger det bort. Vi er foreløpig på undersøkelsesstadiet, sier Olden.

I tillegg til at interne forhold hos Tine må legges til rette, skal tappingen av vin godkjennes av Mattilsynet og Tollvesenet.

Vil vurdere

— Deter en forespørsel vi behandler seriøst, men før vi eventuelt signerernoen avtale vil vi vurdere grundig hvorvidt vi opplever en slik mulig avtale omleietapping til å være i tråd med TINEs verdisett og hvorvidt den passer til dekrav vi stiller oss selv som ansvarlig samfunnsaktør, sierkommunikasjonsrådgiver Øystein Knoph i Tine til Aftenposten.