Det var 62.000 ledige stillinger i fjerde kvartal i 2011. Det er en økning på 6400 stillinger fra samme kvartal året før, viser SSB-tall publisert onsdag.

Når man ser på det årlige gjennomsnittet, økte tallet på ledige stillinger med 7300 fra 2010 til 2011.

Størst økning i privat

Den største økningen kom i privat sektor, viser tallene. Tallet på ledige stillinger i varehandelen og i teknisk tjenesteyting økte med henholdsvis 1700 og 1500 fra fjerde kvartal 2010 til fjerde kvartal 2011.

Tallet på ledige stillinger i forretningsmessig tjenesteyting økte med 1400 i samme periode. I bygge— og anleggsnæringen var det derimot en nedgang på 700 ledige stillinger.

Malta på topp

Norge hadde med 2,7 prosent ledige stillinger i tredje kvartal 2011 den nest høyeste prosentdelen ledige stillinger blant landene i EU/EØS-området.

Bare Malta overgår Norge med den høyeste prosentdelen ledige stillinger i tredje kvartal 2011, med 2,9 prosent.

Sverige og Danmark

Etter Norge fulgte Tyskland, med 2,5 prosent ledige stillinger. Sverige og Danmark hadde henholdsvis 1,4 og 1,3 prosent ledige stillinger i tredje kvartal i fjor, og for EU var den samlede prosentdelen på 1,5.

I den internasjonale sammenligningen er primærnæringene holdt utenfor.

Følg Aftenposten Jobb på Facebook