Den tvungne meglingen mellom NorwegianKabinforening (NK), organisert i arbeidstakerorganisasjonen Parat, og NorwegianAir Shuttle ASA har pågått siden mandag morgen. Meklingsfristen utløper vedmidnatt tirsdag 9. oktober.

Dersom partene ikke blir enige, vil 836 avselskapets 1200 kabinansatte være i streik fra onsdag morgen.

Meklingsmann Dag Nafstad sier til NTB atavstanden mellom partene er forholdsvis stor, og at en eventuell løsning førstvil komme fram mot midnatt natt til onsdag.

– Det er neppe særlig mye som vil bli avklartfør vi nærmer oss fristens utløp, sier Nafstad.

Arbeidsvilkår generelt

Tvistenmellom Norwegian og de kabinansatte gjelder arbeidsvilkår generelt, ikke barelønnsbetingelsene.

– Det forhandles om en helhet iarbeidsvilkårene, opplyser Nafstad.

Informasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen iNorwegian er optimist og håper at partene kommer til enighet, men like fulltstår selskapet mer eller mindre maktesløse hvis brorparten av de kabinansattegår ut i streik.

– Det vil få store konsekvenser forgjennomføringen av vårt flyprogram, sier Sandaker-Nielsen.

– Vi skulle også ønsket at vi kunne gått utmed mer informasjon til passasjerene, sier han videre.

Krangel om arbeidstid

Krangelenom arbeidstid mellom Norwegian og de kabinansatte har versert i lang tid.Sandaker-Nielsen hevder overfor NTB at de opplysningene de kabinansatte hargått ut med i mediene, er feil.

– Arbeidstiden er ryddig. De kabinsattejobber fem dager på rad (i tillegg har de standby» på disse dagene) og har såfire dager fri. De jobber 16 dager i snitt per måned og 7,5 time i snitt perdag, sier han.

Leder i Norwegian Kabinforening (NK), MaritLindén, har uttalt at de siden juni har forhandlet med ledelsen uten å fågjennomslag for noen av sine tariffkrav. Hun har også hevdet at de kabinansatteblir pålagt å jobbe lange dager og for mange timer.

– 60 timer per uke er ikke uvanlig, har huntidligere sagt.

Bruddet mellom partene kom etter at selskapetavviste et krav om en tilsvarende policyerklæring om stillingsgaranti sompilotene har fått.