Store Norske Spitsbergen Kulkompani og Store Norske Spitsbergen Grubekompani er ilagt forelegg på til sammen 4 millioner kroner etter dieselutslippet ved Isfjord Radio sist vinter.

Selskapene har vedtatt foreleggene, opplyser Sysselmannen på Svalbard mandag.

Ansatte i gruveselskapet oppdaget 5. januar i år at det hadde lekket ut over 100.000 liter diesel som følge av brudd i røret mellom tanken og aggregatet ved Isfjord Radio på Kapp Linné.

Manglet tilstrekkelige rutiner

Lekkasjen oppsto en gang etter 26. september 2011, i en periode da det ikke var bemanning ved stasjonen.

Etterforskningen har vist at anlegget manglet tilstrekkelige rutiner for overvåking og varsling ved eventuelle utslipp. Det er stor fare for skader på miljøet ved så store utslipp.

Foreleggene er hjemlet i svalbardmiljølovens paragraf 99 som omfatter den som forsettlig eller uaktsomt opptrer slik at det oppstår betydelig skade på miljøet eller fare for dette.