Venstre forsøker å rydde opp i hva som er Ringeriksbanens skjebne etter det borgerlige budsjettforliket. Opposisjonen frykter at regjeringens togsatsing i sin helhet vil bli en intercity-satsing på Østlandet, uten midler til Ringeriksbanen, siden den ikke er nevnt i forliket.

- Jeg måtte klype meg i armen da jeg leste hva Magne Rommetveit sa, sier Venstres nestleder Terje Breivik.

- Jeg tviler ikke på engasjementet hans for Vestlandet og jernbanen, men han representerer et parti som har sittet med flertall i åtte år uten å gjøre noe som helst for Ringeriksbanen, sier han.

Breivik mener også det er merkelig at Rommetveit kritiserer et budsjett som har fått påplussing til jernbane i forhold til de rødgrønnes opprinnelige forslag.

- Budsjettforliket inneholder 750 millioner mer til jernbane, 650 millioner til vedlikehold og drift, og 100 millioner til planlegging. Disse pengene vil også Bergensbanen og planleggingen av Ringeriksbanen nyte godt av, sier Breivik.

De borgerlige partiene er i budsjettforliket blitt enige om at intercity skal planlegges som ett prosjekt helt frem til Lillehammer, Skien og Halden, samt at en skal vurdere ytterligere planlegging mot Göteborg.

Ringeriksbanen, som vil forkorte reisetiden på Bergensbanen med en time, var derimot ikke nevnt med ett ord.

— Venstres fortjeneste

- Hva synes du om at det er bare Ringeriksbanen ikke er nevnt i forliket, kun intercity-satsingen?

- Det er Venstres fortjeneste at vi har fått påplussingene til jernbanen, og i vårt program er Ringeriksbanen en del av intercity-satsingen. Derfor er ikke dette et problem.

- Men burde det ikke da vært formulert mer direkte?

- I ettertid er det klart at det burde vært tydeligere. Uansett skal det ikke være noen tvil om at Ringeriksbanen er en del av den satsingen som det nå settes av penger til. Det skal vi sikre gjennom en såkalt merknad når saken behandles i komiteen, sier Terje Breivik.

Felles ansvar

Når Breivik bytter Venstre-brillene med hordalandsbriller, er han enig med Magne Rommetveit i at alle representantene fra fylket har et felles ansvar for å sikre at planene for Ringeriksbanen omsettes i budsjettpenger når tildelingene skal gjøres.

- Her må vi alle være tunge og tydelige talspersoner for både Bergensbanen og Ringeriksbanen.

- Når mener du at intercity-satsingen skal stå ferdig?

- Prosjektet skal ta 10-12 år fra planleggingen starter. Det mener vi vil være en realistisk tidsramme.

- Og når starter planleggingen?

- Det er det opp til Regjeringen å svare på. Nå er det viktig at Regjeringen får mulighet til å oppfylle det Stortinget bestemmer.