Regjeringen Stoltenberg legger med det opp til å bruke totalt 135 milliarder oljekroner i 2014.