38-åringen ga seg selv 190.000 kroner i kreditt og spilte bort alt

Nå må bergenseren i fengsel.