Det er konklusjonen i dommen fra Nordhordland tingrett som omhandler hvem som var ansvarlige for rydding og rengjøring av de gamle oljetankene på anlegget i Sløvåg.

Eksploderte

Saken stammer fra 2007, da Vest Tank solgte det skandalerammede anlegget i Sløvåg, der to oljetanker eksploderte i mai samme år. Saken fikk stor oppmerksomhet fordi det ikke var klart hva oljetankene egentlig inneholdt, og lokalbefolkningen meldte om helseplager i etterkant av eksplosjonen.

Striden i Nordhordland tingrett har dreid seg om hvem som hadde ansvaret for å rydde opp og rense de gamle tankene på anlegget uavhengig av eksplosjonen, slik at det kunne tas i bruk som oljeterminal på den måten Alexela Sløvåg hadde tenkt.

— Saken viser at dersom man holder tilbakeopplysninger eller gir et fortegnet bilde når du selger en bedrift kan du bliholdt personlig ansvarlig for at kjøperen har fått noe annet enn det han bleforespeilet, sier advokat Erik Myhr Nilsen i Steenstrup Stordrange, som harrepresentert Alexela Sløvåg i saken.

110 millioner

Opprydningsarbeidet var kostbart og endte på nesten 110 millioner kroner. Av dette holdt Alexela igjen noe av kjøpesummen, mens de gikk til sak for å få dekket 67 millioner av det resterendel. Tidligere har de saksøkt selskapene til Trond Emblem, men disse er gått konkurs. Derfor gikk Alexela til sak mot personene.

I dommen får selskapet medhold i størsteparten av kravene, og tidligere Vest Tank-eier Trond Emblem dømmes sammen med tidligere daglig leder Jostein Berland til å betale 55 millioner i tillegg til motpartens saksomkostninger på nesten 1,9 millioner kroner.

— Pengene er brukte til å gjøreen miljøbombe til et rent og sikkert sted, sier advokat Erik Myhr Nilsen.

- Lite å hente

Før saken startet sa Trond Emblem at Alexela ikke hadde noe å fare med.

— Alt er basert på løgn. Det mener jeg kan dokumenteres. Problemet mitt er at jeg har fått hengende ved meg stempelet som økonomisk utro. Det bruker de mot meg hver gang, og det er klart at det farger saken, sa Emblem til BT i november i fjor.

Emblem Holding ble i 2010 dømt til å betale 154 millioner kroner til Alexela etter Sløvåg-ulykken, men gikk senere konkurs.

Medsaksøkte Jostein Berland motsatte seg også kravet fra Alexela.

Berlands advokat, Nils E. Tangedal, har tidligere stilt spørsmål ved Alexela Sløvågs motivasjon for å saksøke Berland og Emblem.

— De har ingen reell økonomisk interesse ved et søksmål, men mindre de saksøkte vinner i Lotto, sa Tangedal til BT i april.