• LEDIGHETEN STIGER: Arbeidsledigheten stiger på Vestlandet. Tidligere var byggebransjen spesielt utsatt. Nå blir det flere arbeidsledige i de fleste bransjene. FOTO: HELGE SUNDE (ARKIV)

Arbeidsledigheten stiger

Arbeidsledigheten stiger på Vestlandet, men noe mindre enn tidligere.