• INNSTILT: Noen av selskapets busser står parkert i Godvik.

Flybussbergen parkerer

Selskapet skriver på sine hjemmesider at de er tvunget å innstille det meste av bussrutene.