Underskuddet i fjerde kvartal var på 8,2 milliarder kroner, viser regnskapstallene.

I 2010 hadde Nokia et nettooverskudd på 13,8 milliarder kroner, mens overskuddet i fjerde kvartal det året var på 5,7 milliarder kroner.

Det er helt motsatt av det konkurrenten Apple leverer. Selskapet hadde et resultat på formidable 78 milliarder kroner siste kvartal i fjor.