Dette er et hybridskip

Verdens første skip med gassdrevet brenselcelle.